Video

TỪ BI cứu bốn loài qua khổ đau
TRÍ TUỆ độ ba cõi đến bờ hạnh phúc.

Những điểm nhấn của hội người cao tuổi tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thượng tọa Thích Thanh Cường phát quà trung thu cho các cháu trường tiểu học Tân Hưng năm 2021