Hà Nội: Ban hướng dẫn Phật tử thành phố tổ chức hội thi giáo lý kính mừng Phật đản PL.2568

Sáng ngày mùng 5 tháng 4 năm Giáp Thìn, nhằm ngày 12 tháng 5 năm 2024, đông đảo Phật tử thuộc các đạo tràng và lớp giáo lý trên toàn thành phố Hà Nội đã vân tập về chùa Đại Từ Ân (huyện Đan Phượng) để tham dự Hội thi giáo lý kính mừng Phật đản PL.2568 - DL.2024 do Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN thành phố Hà Nội tổ chức.

Quang lâm chứng minh có Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Viện chủ chùa Đại Từ Ân; Thượng tọa Thích Tiến Thông - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN thành phố Hà Nội cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.Hà Nội.

Trước khi khai mạc Hội thi, Thượng tọa Thích Tiến Thông đại diện Ban tổ chức đã phát biểu khai mạc, nói lên ý nghĩa của hội thi giáo lý lần này, nhằm giúp hàng Phật tử hiểu rõ hơn về lịch sử cuộc đời Đức Phật, cũng như những giá trị giáo pháp mà Ngài đã để lại cho nhân sinh, có hiểu rõ thì mới thực hành áp dụng được tốt vào cuộc sống để chuyển hóa thân tâm, mang lại an lạc cho tự thân và xã hội. Đồng thời, Thượng tọa cũng nhắc nhở các thí sinh làm bài thi trên tinh thần trang nghiêm, không gian lận hay sử dụng tài liệu trong lúc làm bài.

Nhân dịp này, Thượng tọa Thích Tiến Đạt đã có lời đạo từ tới hàng Phật tử, nhấn mạnh về vai trò của người Phật tử tại gia trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật. Theo Thượng tọa, người Phật tử tại gia cần hành trì năm điều là Tín, Giới, Thí, Văn, Tuệ. Đặc biệt, người Phật tử phải có niềm tin vững chắc không thoái chuyển vào Tam Bảo, vào chính pháp, giữ gìn ngũ giới, thực hành bố thí, học tập Phật pháp và phát huy trí tuệ. Từ đó, người Phật tử tại gia cũng có thể chứng đắc các quả vị như Sơ Quả, Nhị Quả Tư Đà Hàm, Tam Quả A Na Hàm cho đến Tứ Quả A La Hán dù rất hiếm.

Thượng tọa cũng nhấn mạnh, những Phật tử tham dự hội thi lần này đều là những “hạt chắc” của vườn hoa Phật pháp. Vì vậy, cần chăm "tưới tẩm hạt giống" bằng sự tinh tiến tu học, hành trì giáo pháp, coi đó là phẩm vật cao quý dâng lên cúng dường Đức Thích Ca nhân ngày đản sinh của Ngài.

Sau khi khai mạc hội thi, các thí sinh được chia về bốn phòng thi để bắt đầu làm bài, thời gian làm bài trong 90 phút với nội dung thi trắc nghiệm.

Chư Tôn đức đã chấm điểm và chọn ra 15 thí sinh đạt điểm thi cao nhất được trao tặng quà cùng bằng khen của Ban tổ chức. Sau cùng, Thượng tọa Thích Tiến Thông chúc mừng hội thi đã thành tựu viên mãn, đồng thời sách tấn các Phật tử về đây là để xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, kết duyên tu học với nhau. Bởi lẽ, nhân duyên này do sự tu học nhiều đời nhiều kiếp kết thành, vì vậy nên đều vui vẻ hoan hỷ. 

Hội thi giáo lý đã khép lại thành tựu viên mãn và tràn đầy đạo vị.

Danh Hùng - Quảng Cao