Thượng tọa Thích Thanh Cường chủ trì Khóa Lễ cầu siêu các nạn nhân bị mất do Covid 19

Câu thần chú trừ tà ma

Tụng kinh dược sư cầu đảo bệnh

Đại đức Thích Thanh Cường cử hành nghi thức tiếp linh