TPHCM: Viên mãn khoá tu một ngày tại chùa An Hòa nhân ngày kỷ niệm đức Phật xuất gia

Hôm qua , ngày 17/3/2024 (nhằm mùng 08/02 Âm lịch), nhân ngày kỷ niệm đức Phật xuất gia, thiện nam tín nữ tại địa phương về chùa An Hòa tu tập một ngày trì nguyện theo 8 điều đạo đức  theo nghi thức Bát quan trai.

Khoá tu diễn ra trang nghiêm dưới sự hướng dẫn của Thượng toạ Thích Minh Thuận – Trụ trì chùa An Hoà.

Sau khi ổn định đạo tràng, Đại diện Phật tử đã dâng lời tác bạch thỉnh Thượng toạ trụ trì truyền trao 8 điều đạo đức (Bát quan trai) để đại chúng phát nguyện thọ trì trong 1 ngày 1 đêm.

Trong thời khoá giảng pháp, nhân ngày kỷ niệm đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia, Thượng toạ trụ trì đã có bài giảng về “Ý nghĩa của việc xuất gia”.

Qua đó, giải thích rõ hơn cho đại chúng về thế gian pháp và xuất thểgian pháp.

Tiếp đó, đại chúng cùng trì niệm danh hiệu đức Phật Bổn sư Thích Ca và kinh hành cúng dường ngày xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa, Người đã bỏ lại vương quyền, từ giã vợ đẹp con xinh, vượt thành xuất gia, tìm cầu chân lý giải thoát để cứu mình và cứu vạn loại chúng sanh, để rồi trở thành bậc Đại Giác Ngộ, thành Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trong thời khoá “Đọc Sách – Học Pháp” kỳ này, Thượng toạ tiếp tục hướng dẫn đại chúng đọc tiếp các nội dung trong quyển sách “Thiền trong công việc” của Hoà thượng Trí Quang và lần lượt làm rõ các vấn đề được Phật tử đọc trước hội chúng.

Trải qua 1 ngày tu tập, đại chúng hết sức hoan hỷ vì vừa được thanh lọc thân tâm, nhiếp tâm niệm Phật, hành thiền; vừa được khai mở thêm giáo lý nhà Phật.

Cũng trong chiều nay, chùa An Hoà đã tổ chức lễ Quy y tam bảo cho gần 10 thiện nam tín nữ dưới sự hộ đàn của Phật tử về cộng tu trong khoa tu 1 ngày.

Được biết, khóa lễ Quy y tam bảo được diễn ra hàng tháng vào ngày chùa tổ chức khoá tu 1 ngày.

Khóa tu một ngày và lễ quy y Tam Bảo tháng 3 âm lịch kỳ sau sẽ diễn ra vào ngày 6/4/2024 (nhằm ngày 6/3/Giáp Thìn)

HOA HẠNH