18/10/2021 15:06 Lượt xem 150

Thượng tọa Thích Thanh Cường chủ trì Khóa Lễ cầu siêu các nạn nhân bị mất do Covid 19

Tụng kinh dược sư cầu đảo bệnh

Pháp hội trì tụng thần chú Đại Bi tại chùa Cương Xá

Đại đức Thích Thanh Cường cử hành nghi thức tiếp linh